Doradca podatkowy wyjaśnia kwestie związane ze zwrotem podatku z zagranicy – podstawy prawne, procedurę, listę krajów z których może przysługiwać zwrot, nazwy urzędów do których należy wystąpić oraz sposób wypełnienia formularzy. Kancelaria Podatkowa Aneks posiada wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu na rzecz klientów zwrotu podatku z zagranicy i w razie potrzeby może się zająć całą procedurą w imieniu klienta.

Zwrot podatku z zagranicy w Kancelarii Aneks

Kancelaria Podatkowa Aneks już od prawie 30 lat świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych z terenu całej Polski. W zakres naszych usług wchodzi między innymi reprezentowanie podatników w sprawach o uzyskanie zwrotu podatku z zagranicy. Mamy w tym duże doświadczenie! Znamy obowiązujące przepisy prawa i wiemy, jak je stosować. Mamy kontakty z urzędami w poszczególnych krajach, które wchodzą w grę w przypadku zwrotu podatku. Wiemy jak prawidłowo wypełnić formularze, jakie dokumenty załączyć i gdzie przesłać wniosek, aby rozliczenie nastąpiło szybko i w pełnej kwocie.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania to dokumenty podpisywane pomiędzy państwami, które jak to wynika z samej nazwy, pozwalają uniknąć sytuacji, gdy podatek płaci się zarówno w kraju, z którego pochodzi przedsiębiorca lub pracownik, jak i tym, w którym prowadzi działalność lub w którym mieszka na stałe. Jeżeli pracownik jest polskim rezydentem podatkowym, wówczas podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a w efekcie dochody osiągane zagranicą będą opodatkowane w Polsce.

W przypadku polskich nierezydentów podatkowych, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli dochody takiej osoby są opodatkowane w Polsce tylko za pracę wykonywaną na terytorium Polski.

Aby uniknąć sytuacji, w której dochody pracownika miałyby być obciążone podatkiem w dwóch państwach, zastosowanie mają bilateralne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których lista znajduje się na witrynie internetowej Ministerstwa Finansów. Choć cel takich umów jest jeden, ich postanowienia się różnią. Zasady opodatkowania pracownika oddelegowanego, należy ustalać na podstawie umowy dotyczącej konkretnego państwa.

Jeśli z danym państwem Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie mają wyłącznie przepisy krajowe.

Rezydencja podatkowa a zwrot podatku z zagranicy

Przed przystąpieniem do czynności związanych z uzyskaniem zwrotu podatku z zagranicy konieczne jest ustalenie rezydencji podatkowej. Możemy to zrobić za Ciebie, ale również możesz to ocenić sam.

Jesteś rezydentem polskim, gdy Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w kraju, a to oznacza, że:

 • posiadasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Poniższe warunki nie muszą być spełnione łącznie. Wystarczy, że utrzymujesz tak bliskie związki z Polską, że uznać należy, że to tutaj jest Twoje centrum interesów osobistych i życiowych. Ma to miejsce szczególnie w przypadku, gdy posiadasz w Polsce rodzinę, mieszkanie, majątek, ale również znajomych, z którymi jesteś związany. ,Wszystko to może dawać obraz Twojej osoby, jako utrzymującej stały kontakt z Polską. Końcowy status w dużej mierze podlega indywidualnej ocenie, a więc status polskiego rezydenta może być zależny od przedstawionych dokumentów ilustrujących stan faktyczny.

Jeżeli wyjechałeś do pracy za granicę i przebywałeś w Polsce krócej niż 184 dni w roku, możliwe, że nie jesteś polskim rezydentem podatkowym i w związku z tym nie musisz rozliczać się z podatków w Polsce. W takim przypadku, nie możesz się ubiegać o zwrot podatku z zagranicy. Gdy tracisz status polskiego rezydenta podatkowego, płacisz podatek jedynie z tytułu zarobków lub majątku osiągniętego z terytorium Polski.

Jeżeli okazałoby się, że nie spełniasz warunków polskiego rezydenta podatkowego, będziesz rozliczany jedynie z własnych zarobków osiągniętych w Polsce, np. najmu nieruchomości, wynagrodzeń polskich, inwestycji. Jeżeli dochody takie otrzymujesz za pośrednictwem płatnika (polskiego zakładu pracy) nie musisz sam rozliczać się w kraju. Otrzymasz jedynie dokument IFT-1, który zatrudniająca firma złoży w związku z pobraniem od Ciebie podatku w Polsce.

Jeżeli jednak samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika zarabiasz w Polsce, powinieneś sam rozliczyć się ze swoich przychodów osiągniętych w kraju. W tym celu musisz złożyć standardowy druk PIT do urzędu właściwego dla nierezydentów, ustalony na podstawie rodzaju uzyskiwanych przychodów

Z jakich krajów może przysługiwać zwrot podatku?

Zwrot podatku z zagranicy dotyczy każdego kraju, z którym Polska posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Lista krajów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W Kancelarii Podatkowej Aneks sprawnie uzyskujemy zwroty podatku z krajów europejskich i USA. Najczęściej wnioski o zwrot podatku z zagranicy składamy do urzędów podatkowych w następujących krajach:

 • Niemiec,
 • Holandii,
 • Wielkiej Brytanii,
 • Irlandii,
 • Francji i
 • Szwajcarii.

Koszt uzyskania zwrotu podatku z zagranicy

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi mają być na tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

 • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
 • doświadczenie – obsługując klientów z branży handlu detalicznego i hurtowego od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
 • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
 • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Koszt uzyskania zwrotu podatku z zagranicy nie jest wysoki i zwykle nie przekracza kwoty kilkuset złotych.

Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.