Doradca podatkowy wyjaśnia znaczenie audytu podatkowego dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa – wskazuje zakres czynności oraz koszt usługi.

Co to jest audyt podatkowy

Audyt podatkowy to szczegółowa analiza dokumentów finansowych i podatkowych przedsiębiorstwa, która ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorstwo prawidłowo rozlicza swoje zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Podczas audytu podatkowego, audytorzy starają się zweryfikować, czy przedsiębiorstwo prawidłowo rozliczało swoje podatki i czy ich ewidencja była poprawna. Audytorzy również mogą zwrócić uwagę na wszelkie inne aspekty, które mogą mieć wpływ na sytuację podatkową przedsiębiorstwa. W rezultacie, audyt podatkowy może pomóc przedsiębiorstwu w identyfikacji błędów i problemów podatkowych oraz w opracowaniu strategii podatkowej, która minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów związanych z podatkami w przyszłości.

Co wchodzi w zakres audytu podatkowego

W zakres audytu podatkowego mogą wchodzić między innymi kontrola:

 • dokumentów księgowe, takich jak dziennik i ewidencje księgowe,
 • zeznań podatkowych i deklaracji VAT,
 • umów zawierane przez przedsiębiorstwo,
 • dowodów sprzedaży i zakupu towarów lub usług,
 • dokumentacji kadrowej, w tym listy płac, deklaracje ZUS i PIT,
 • umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • umów najmu i dzierżawy,
 • raportów i sprawozdań finansowych.
Reprezentowanie w sporach z fiskusem

Ile kosztuje usługa audytu podatkowego

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi mają być nie tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

 • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
 • doświadczenie – obsługując klientów z branży transportowej od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
 • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
 • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Kalkulując koszty consultingu bierzemy pod uwagę takie czynniki jak:

 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • liczba zatrudnionych pracowników,
 • liczba dokumentów księgowych i umów z kontrahentami,
 • zakres działania podmiotu,
 • specyfika branżowa,
 • przewidywana pracochłonność,
 • odpowiedzialność doradcy podatkowego.

Po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej parametrami pracownik kancelarii określi cenę usługi. W razie potrzeby, szczególnie jeśli zakres oczekiwanej przez klienta usługi trudny jest do oszacowania, oferujemy możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywiście poświęconego czasu, a także hybrydowo – ryczałt za typowe usługi plus rozliczenie usług dodatkowych liczonych według rzeczywistej pracochłonności przedstawianej w formie raportu.

Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.