Kancelaria Podatkowa Aneks od 30 lat świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową na rzecz przedsiębiorstw z Łowicza, powiatu łowickiego, a niekiedy i z innych miejsc w kraju. Znamy obowiązujące przepisy prawa i wiemy, jak je stosować. Usługi wykonujemy sprawnie , tak aby zapewnić klientom bezpieczeństwo prawne i wpłynąć na dynamiczny rozwój ich biznesów.

Zakres usług wchodzących w zakres obsługi księgowo-finansowej

Podatki i księgowość to nasza specjalność. W ramach kompleksowej obsługi księgowo-finansowej zapewniamy:

Obsługa w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług

Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (PTiU czyli VAT) często bywa źródłem problemów przedsiębiorców. Jeśli w firmie pojawia się kontrola skarbowa, to zwykle dotyczy ona właśnie VAT-u. Nie ma w tym nic w tym dziwnego, bo właśnie podatek od towarów i usług jest źródłem największych naruszeń – czy to przez nieznajomość przepisów prawa, czy to celowo. Jeśli organ kontrolny uzna, że podatnik zaniżył wpłaty podatku VAT, poza koniecznością wyrównania zaległości, firmę może zostać obciążona sankcją VAT, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Do tego dochodzi również odpowiedzialność karna skarbowa na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość. Zgodnie Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązani są tzw. kierownicy jednostki, a więc np.:

  • członkowie zarządów spółek kapitałowych,
  • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej czy partnerskiej,
  • komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółkach komandytowych i komandytowo–akcyjnych.

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzane w ciągu 3 miesięcy od zamknięcie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień bilansowy.

Pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych i środków unijnych

Kancelaria przygotowuje dokumenty niezbędne do otrzymania kredytów bankowych i środków unijnych.

Opracowywanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości