Doradca podatkowy wyjaśnia zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – podstawy prawne, zakres czynności wchodzących w skład procesu, najważniejsze ryzyka i koszt obsługi księgowej w firmie. W razie potrzeby pracownicy kancelarii mogą przeanalizować poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, a nawet przejąć na siebie związane z tym obowiązki.

Historia prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to praktyka związana z dokumentowaniem finansów przedsiębiorstw. Historia tej praktyki sięga setek lat temu i związana jest z rozwojem handlu oraz prowadzenia biznesu.

Już w starożytności egipskie służby skarbowe prowadziły zapisy na temat przychodów i wydatków. W późniejszych czasach, w czasie średniowiecza, we Włoszech pojawiła się idea podwójnego księgowania, której pionierem był kupiec i matematyk Luca Pacioli. Dzięki tej metodzie można było lepiej kontrolować finanse przedsiębiorstwa, zwiększyć przejrzystość i ułatwić analizę sytuacji finansowej firmy.

Z czasem, wraz z rozwojem kapitalizmu, prowadzenie ksiąg stało się obowiązkowe dla przedsiębiorstw. W kolejnych wiekach księgowość stała się coraz bardziej rozwinięta i złożona, a jej zasady były precyzyjnie określone przez ustawy i przepisy prawne. W Polsce zasady prowadzenia księgowości reguluje Ustawa o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), która po wprowadzeniu w 1994 roku była wielokrotnie nowelizowana.

Wraz z postępem technologicznym, od połowy XX wieku, prowadzenie ksiąg stało się znacznie bardziej zautomatyzowane dzięki komputerom. Dziś istnieją różne programy i narzędzia, które ułatwiają prowadzenie ksiąg i automatyzują wiele procesów, co pozwala przedsiębiorcom skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie na skomplikowanych obliczeniach finansowych.

Współcześnie księgowość to ważna dziedzina, która ma istotne znaczenie dla zarządzania finansami przedsiębiorstw. Księgi rachunkowe umożliwiają dokładną analizę sytuacji finansowej firmy, a także pomagają w planowaniu działań biznesowych oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących finansów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Kancelarii Aneks

Kancelaria Podatkowa Aneks już od prawie 30 lat świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową przedsiębiorstw. Mają doświadczenia w obsłudze przedsiębiorstw niemal wszystkich branż niewiele może nas zaskoczyć. Znamy obowiązujące przepisy prawa i wiemy, jak je stosować. Potwierdzają to wyniki kontroli u naszych klientów.

Zakres usług składających się na prowadzenie obsługi finansowo-księgowej

Do usług w obszarze obsługi księgowo-finansowej należą:

 • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie księgowości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • obsługa w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych,
 • pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych i środków unijnych,
 • opracowywanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.
księgowość lekarz

Prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, czyli pełna księgowość

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Prowadzenie księgowości w formie książki przychodów i rozchodów

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgowości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

zgodnie z ustawą z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Obsługa w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług

Prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług (PTiU czyli VAT) często bywa źródłem problemów przedsiębiorców. Jeśli w firmie pojawia się kontrola skarbowa, to zwykle dotyczy ona właśnie VAT-u. Nie ma w tym nic w tym dziwnego, bo właśnie podatek od towarów i usług jest źródłem największych naruszeń – czy to przez nieznajomość przepisów prawa, czy to celowo. Jeśli organ kontrolny uzna, że podatnik zaniżył wpłaty podatku VAT, poza koniecznością wyrównania zaległości, firmę może zostać obciążona sankcją VAT, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Do tego dochodzi również odpowiedzialność karna skarbowa na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość. Zgodnie Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązani są tzw. kierownicy jednostki, a więc np.:

 • członkowie zarządów spółek kapitałowych,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej czy partnerskiej,
 • komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółkach komandytowych i komandytowo–akcyjnych.

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzane w ciągu 3 miesięcy od zamknięcie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień bilansowy.

Pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych i środków unijnych

Kancelaria przygotowuje dokumenty niezbędne do otrzymania kredytów bankowych i środków unijnych.

Opracowywanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości