Kancelaria Podatkowa Aneks prowadzi obsługę postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Klienci mogą liczyć na nasze ponad 25-letnie doświadczenie i dogłębną znajomość prawa. W prowadzonych na rzecz klientów sprawach wspieramy się doświadczeniem zebranym w setkach obsługiwanych kontroli skarbowych.

Rodzaje sporów z organem podatkowym

Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej organ podatkowy stwierdzi nieprawidłowości, następnym krokiem może być wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu. Na postępowanie podatkowe składają się:

 • postępowanie wyjaśniające,
 • ustalenie obowiązku podatkowego,
 • wydanie decyzji zobowiązania podatkowego,
 • postępowania odwoławcze.

Zakres obsługi w ramach reprezentowania podatnika w sporze z fiskusem

Do obsługi postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych zaliczamy:

 • reprezentowanie przedsiębiorstw i osób fizycznych przed organami skarbowymi na etapie czynności sprawdzających, podczas kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
 • reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych,
 • analiza sporu pod kątem zagrożeń, ewentualnych konsekwencji finansowych i karnych,
 • opracowanie strategii procesowej,
 • przygotowywanie wniosków do organu podatkowego o przeprowadzenie dodatkowych dowodów,
 • przygotowanie zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego,
 • przygotowanie pism kierowanych do organów podatkowych i dokumentów procesowych do sądu
 • zaskarżanie postanowień organów podatkowych,
 • odwołania od decyzji organów podatkowych I instancji,
 • sporządzanie pism procesowych: wniosków, zastrzeżeń, skarg, odwołań,
 • reprezentowanie podatników w trakcie postępowań podatkowych,
 • formułowanie strategii postępowania podatkowego,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, a także innych niezbędnych pism procesowych w ramach prowadzonego postępowania sądowo-administracyjnego,
 • reprezentowanie podatników w sporach z organem podatkowym na etapie skargi do sądów administracyjnych – WSA i NSA.
Reprezentowanie w sporach z fiskusem