Doradca podatkowy wyjaśnia zasady prowadzenia księgowości w gospodarstwach rolnych i u rolników indywidualnych – podstawy prawne, zakres czynności wchodzących w skład całego procesu, najważniejsze ryzyka i koszt obsługi księgowej w firmie. W razie potrzeby pracownicy kancelarii mogą przeanalizować poprawność prowadzenia księgowości w gospodarstwie rolnym, a nawet przejąć na siebie związane z tym obowiązki.

Księgowość w Kancelarii Aneks na rzecz rolników i przedsiębiorstw rolnych

Kancelaria Podatkowa Aneks już od prawie 30 lat świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową na rzecz rolników idywidualnych i przedsiębiorstw rolnych z Łowicza, powiatu łowickiego i województwa łódzkiego. Mając duże doświadczenia w obsłudze takich firm, usługi świadczymy fachowo, efektywnie i zachowanie bezpieczeństwa prawnego klientów. W przypadku obsługi przedsiębiorstw rolnych, niewiele może nas zaskoczyć – znamy obowiązujące przepisy prawa i wiemy, jak je stosować. Potwierdzają to wyniki kontroli u naszych klientów.

Co obejmuje obsługa księgowo-finansowa w gospodarstwie rolnym

Zakres obsługi księgowo-finansowej w przedsiębiorstwie rolnym zależy w dużej mierze od wielkości, zakresu i organizacji działalności. Obsługa taka obejmuje szereg czynności związanych z prowadzeniem i kontrolą finansów oraz ewidencją księgową:

 • prowadzenie ewidencji księgowej – rejestrowanie operacji gospodarczych prowadzonych w przedsiębiorstwie rolnym, takich jak zakupy, sprzedaż, koszty produkcji, wynagrodzenia pracowników i wiele innych;
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych i przekazywanie danych w celu rozliczenia podatków;
 • kontrola finansowa – bieżące monitorowanie wydatków i przychody, wyliczanie wskaźników w celu kontrolowania stanu finansowego i planowania przyszłej działalności; w zakres usługi niekiedy wchodzi również analizę bieżącej sytuacji finansowej, prognozowanie przyszłych dochodów i wydatków oraz weryfikacja wykorzystania budżetu;
 • zarządzanie płatnościami – kontrola płatności, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz; obejmuje to prowadzenie ewidencji płatności, weryfikację terminów płatności, analizę bilansu płatności oraz monitorowanie należności i zobowiązań;
 • analiza kosztów – określenie kosztów produkcji rolnej, takich jak koszty surowców, energii, sprzętu oraz kosztów pracy, a także określenie marży zysku.

Profesjonalna obsługa finansowo-księgowa w przedsiębiorstwie rolnym jest kluczowa dla efektywnego zarządzania finansami i prowadzenia rentownej działalności. Wymaga ona stałej kontroli i analizy sytuacji finansowej, planowania budżetu oraz precyzyjnej ewidencji księgowej.

W zależności od formy prawnej i systemu księgowego stosowanego w konkretnej firmie zajmujemy się:

 • prowadzeniem księgowości w formie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie księgowości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (rolnik ryczałtowy),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • obsługa w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych,
 • pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych i środków unijnych,
 • opracowywanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, obsługę rozszerzamy o kolejne usługi:

 • przygotowywanie wniosków o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • pomoc podczas kontroli organu podatkowego (urzędu skarbowego),
 • reprezentowanie rolnika w postępowaniu podatkowym,
 • reprezentowanie rolnika w sporze z organem podatkowym przed sądem administracyjnym.

Księgowość u rolnika ryczałtowego

Rolnik ryczałtowy to osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, która rozlicza swoje podatki na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że rolnik opłaca podatek na podstawie określonej stałej kwoty, która jest ustalona na podstawie wielkości areału gospodarstwa i prowadzonej produkcji rolniczej. Rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku prowadzenia szczegółowej księgowości, ale zobowiązany jest do przechowywania dokumentów i ewidencji dotyczących gospodarstwa rolnej oraz podatków. Rolnik ryczałtowy nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenach kupowanych przez niego towarów i usług.

Podstawą prawną działania rolników ryczałtowych jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ryczałcie ewidencjonowanym (Dz.U. z 2021 r. poz. 389 z późn. zm.). Ustawa ta reguluje szczegółowe zasady opodatkowania osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolnicze na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ustawie określono m.in. definicję rolnika ryczałtowego, warunki, jakie musi spełnić, aby móc opodatkować swoje dochody w ten sposób, a także wysokość stawek podatku ryczałtowego, które zależą m.in. od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej i wielkości areału gospodarstwa.

Osoby prowadzące własne gospodarstwo rolne, które zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą, mogą posiadać status rolnika ryczałtowego lub rolnika czynnego podatnika podatku VAT. Rolnik ryczałtowy nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenach kupowanych przez niego towarów i usług, podczas gdy rolnik, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT, ma taką możliwość. Zryczałtowany zwrot oferowany przez ustawę dla rolników ryczałtowych nie równoważy możliwości, jakie daje rozliczanie VAT przez rolników zarejestrowanych na zasadach ogólnych.

Z naszych doświadczeń wynika, że w każdym średnim i większym gospodarstwie rolniczym rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych jest bardziej korzystne finansowo dla właściciela.

Obecnie większość rolników płaci podatek VAT w wysokości 8% lub 23% przy zakupie materiałów do produkcji rolniczej, a pobiera podatek VAT w wysokości 5% lub 8% przy sprzedaży produktów, dlatego też coraz więcej rolników decyduje się na zostanie czynnymi podatnikami VAT.

Rolnik, który chce zrezygnować z ryczałtowego rozliczania podatku, podejmuje taką decyzję samodzielnie i może to zrobić w dowolnym momencie trwania roku podatkowego, przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja z rozliczania się na zasadach ryczałtu.

Aby stać się płatnikiem podatku VAT, rolnik musi uzyskać numer REGON w Urzędzie Statystycznym, złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym pisemne oświadczenie o przejściu na VAT, czyli druk VAT-R, oraz podać numer konta, na który ma wpływać zwrot podatku, w Urzędzie Skarbowym.

Obsługa księgowo finansowa świadczona w Kancelarii Aneks na rzecz rolników ryczałtowych obejmuje:

 • pomoc w rejestracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
 • dokumentowanie transakcji
 • tworzenie i przesyłanie ewidencji w formie plików JPK_VAT, oraz
 • przygotowywanie danych do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
Księgowość rolnik

Jakie rodzaje przedsiębiorstw rolniczych obsługujemy w Kancelarii Aneks

Specjaliści od księgowości z Kancelarii Aneks obsługują w zasadzie wszystkie rodzaje przedsiębiorstw rolniczych:

 • gospodarstwa rodzinne – zwykle małe, choć nie zawsze jest to regułą, przedsiębiorstwa rolne prowadzone przez rodzinę, w których duża część pracy wykonywana jest samodzielnie; działalność w takich firmach zazwyczaj skupia się na uprawie roślin i hodowli zwierząt;
 • rolnicza spółdzielnie produkcyjne – przedsiębiorstwa, w których kilka-kilkanaście rodzin rolników łączy siły w celu poprawy swojej pozycji rynkowej i zwiększenia szans na coraz bardziej konkurencyjnym środowisku;
 • przedsiębiorstwa rolnicze w formie spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne zajmujące się specjalistyczną produkcją towarową (zboża, mięsa i mleka), produkcją wysoko kwalifikowanego materiału nasiennego i zwierząt zarodowych, suszarnictwem pasz, przetwórstwem płodów rolnych,
 • firmy rolnicze zajmujące się hodowlą zwierząt – bydła, świń, drobiu lub ryb;
 • gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawie roślin – zbóż, warzyw czy kwiatów;
 • gospodarstwa sadownicze – zarówno małe gospodarstwa rodzinne, jak i duże przedsiębiorstwa sadownicze zajmujące się uprawą jabłoni, grusz, moreli, brzoskwiń, czy śliw;
 • fermy ekologiczne – przedsiębiorstwa rolnicze prowadzące produkcję ekologiczną i wykorzystujące metody rolnictwa ekologicznego.

Koszt prowadzenia księgowości w gospodarstwie rolnym

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi na rzecz rolników i przedsiębiorstw rolniczych mają być na tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

 • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
 • doświadczenie – obsługując klientów z branży rolniczej od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
 • automatyzacji – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
 • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Kalkulując koszty obsługi finansowo-księgowej świadczonej na rzecz przedsiębiorcy rolnego czy rolnika indywidualnego bierzemy pod uwagę takie czynniki jak:

 • wielkości działalności – im większa firma, tym zazwyczaj wyższe koszty związane z obsługą finansowo-księgową, ze względu na większą liczbę transakcji i dokumentów do przetworzenia;
 • systemu rachunkowości – korzystanie z bardziej zaawansowanych systemów rachunkowości zwiększa koszty obsługi finansowo-księgowej; księgowanie dokumentów w pełnej rachunkowości jest bardziej pracochłonne w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • zakresu działalności – przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie prostą produkcją rolną wymagają mniejszego nakładu pracy przy obsłudze finansowo-księgowej niż złożone przedsiębiorstwa rolne zajmujące się również przetwórstwem płodów rolnych;
 • poziomu złożoności księgowości – im bardziej skomplikowana księgowość, tym wyższe koszty obsługi finansowo-księgowej.
 • działalność międzynarodowa – przedsiębiorstwa rolne prowadzące samodzielny eksport i import zwykle wymagają większego nakładu pracy;

Po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej parametrami pracownik kancelarii określi cenę obsługi księgowo-finansowej. W razie potrzeby, szczególnie jeśli zakres oczekiwanej przez klienta usługi trudna jest do oszacowania, oferujemy możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywiście poświęconego czasu, a także hybrydowo – ryczałt za typowe usługi plus rozliczenie usług dodatkowych liczonych według rzeczywistej pracochłonności przedstawianej w formie raportu.

Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.