Dr Anna Leszczyńska

doradca podatkowy

Dr Anna Leszczyńska

Doktor Anna Leszczyńska, założycielka i właścicielka Kancelarii Podatkowej Aneks w Łowiczu, była osobą zaangażowaną w stworzenie zawodu doradcy podatkowego w Polsce, a po jego powstaniu aktywnie działa w samorządzie zawodowym, pełniąc ważne funkcje w strukturach Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jako doradca podatkowy i ekonomistka pomaga przedsiębiorcom w tworzeniu i rozwoju swoich firm. Dzięki dogłębnej wiedzy prawnej i ekonomicznej oraz wieloletniemu doświadczeniu wskazuje optymalne metody zarządzania finansami, analizy rynku, a także pomaga w tworzeniu strategii biznesowych dających przewagę w rywalizacji na konkurencyjnych rynkach.

Właścicielka lub współwłaścicielka Kancelarii Podatkowych zajmujących się obsługą firm w zakresie prawa podatkowego i bilansowego. Od wielu lat reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowym w tym również przed WSA i NSA. Autorka licznych opinii i audytów podatkowych jak również wielu analiz i ekspertyz finansowych. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego i finansowego, była wykładowcą akademickim Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania oraz Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Wykształcenie

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. 

Absolwentka studiów podyplomowych:

 •  W zakresie prawa finansowego i gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • W zakresie rachunkowości i zarządzania finansowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyła program The Advanced Certificate in Marketing realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu – Centrum Prywatyzacji według międzynarodowych standardów opracowanych przez The Chartered Institute of Marketing z Londynu. 

Działalność na rzecz samorządu zawodowego

 • Powołana przez Ministra Finansów na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego II, III, V i VI kadencji.
 • Od 2010 r. reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy.
 • Od 2011 r. Członek Społecznej Grupy Doradców Gospodarczych przy Burmistrzu Miasta Łowicza.
 • W 2016 r. uhonorowana przez Zarząd Powiatu Łowickiego nagrodą im. Władysława Grabskiego.
 • Pełniła funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych oraz była członkiem Komisji Legislacyjnej SEFiDu.

Od 2002 r. pełni funkcje w Organach Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

 •  Skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Członek Komisji Finansowej I kadencji.
 •  Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Komisji Finansowej, Członek Komisji Ofert KRDP II kadencji.
 • Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych IV kadencji.
 • Przewodnicząca Komisji Finansowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Członek Komisji Współpracy z Regionami V kadencji. Członek Zespołu ds. poszukiwania nieruchomości na siedzibę KIDP, Członek Zespołu przedzjazdowego ds. opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego w zakresie Statutu KIDP oraz w zakresie Zasad gospodarki finansowej KIDP.
 • W obecnej kadencji Skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Aktywnie angażuje się w promowanie wiedzy podatkowej oraz promocję zawodu doradcy podatkowego wśród studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych uczestnicząc w warsztatach podatkowych i konferencjach naukowych m.in. współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Rachunkowości SIGMA oraz Studenckim Kołem Finansów i Rachunkowości PROGRES Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Od lat aktywnie uczestniczy w organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.