Doradcy podatkowi z Kancelarii Podatkowej Aneks reprezentują firmy i osoby fizyczne podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej oraz w postępowaniach podatkowych.

Na czym polega reprezentowanie podatnika podczas kontroli podatkowej

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każdy podatnik, czy to przedsiębiorstwo czy osoba fizyczna, ma prawo wskazania doradcy podatkowego do reprezentowania go w sprawach podatkowych. Taka reprezentacja dotyczy zarówno etapu czynności sprawdzających, jak i postępowania podatkowego z uwzględnieniem postępowania odwoławczego i przez sądami administracyjnymi.

Jakie korzyści niesie ze sobą powierzenie kontaktów z urzędnikami podczas kontroli podatkowej

Do najważniejszych korzyści wynikających z reprezentowania podatnika przez doradcę podatkowego z Kancelarii Aneks podczas kontroli podatkowej należą:

 • obniżenie ryzyka negatywnego wyniku kontroli – obecność doświadczonego pracownika Kancelarii Aneks podczas czynności kontrolnych pozwala na znaczące zmniejszenie ryzyka kontroli skarbowej/podatkowej; organy podatkowe nie wykraczają poza wyznaczone ramy granice kontroli, jeśli mają do czynienia z oświadczonym pełnomocnikiem reprezentującym kontrolowany podmiot;
 • zminimalizowanie ryzyka udzielenia niewłaściwych odpowiedzi na pytania urzędników; po podpisaniu pełnomocnictwa wszelka, korespondencja z organami podatkowymi kierowana jest do kancelarii, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnej korespondencji z urzędami;
 • skrócenie czynności kontrolnych – profesjonalny pełnomocnik wpływa na czynności kontrolne już od samego początku relacji z urzędem;
 • znaczące ograniczenie ryzyka odpowiedzialnością karnoskarbową.
Reprezentowanie podczas kontroli urzędu skarbowego

Ile kosztuje reprezentowanie podatnika podczas kontroli podatkowej

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi mają być na tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

 • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
 • doświadczenie – obsługując klientów z branży transportowej od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
 • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
 • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Kalkulując koszty reprezentowania podatnika podczas kontroli podatkowej bierzemy pod uwagę takie czynniki jak:

 • rodzaj sprawy,
 • zakres kontroli,
 • stopień skomplikowania sprawy,
 • przewidywana pracochłonność.

Po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej parametrami pracownik kancelarii określi cenę usługi.

Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.