Specjaliści z Kancelarii Podatkowej Aneks doradzają w sprawie podatku od nieruchomości. Bazując na znajomości aktualnego prawa podatkowego i stanu faktycznego konkretnej sprawy wskazujemy optymalną formę opodatkowania.

Co to jest podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z podatków lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Jest to podatek, który obciąża posiadaczy nieruchomości, w tym budynków, gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz innych obiektów, takich jak magazyny, hale czy budynki przemysłowe.

Jaka jest podstawa prawna podatku od nieruchomości

Podstawę prawną pobierania podatku od nieruchomości określa Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z tą ustawą, podatek od nieruchomości pobierany jest przez gminy i miasta na podstawie uchwał rad gmin i rad miast. Wysokość podatku zależy od wartości nieruchomości oraz od stawek określonych przez właściwą radę gminy lub miasta.

Jak obliczany jest podatek od nieruchomości

Wartość nieruchomości, od której obliczany jest podatek, określa się na podstawie tzw. wartości katastralnej nieruchomości, która jest ustalana przez organy państwowe – w Polsce jest to wojewódzki urząd geodezji i katastru. Na podstawie wartości katastralnej nieruchomości określa się stawkę podatku, która może być różna dla różnych kategorii nieruchomości, takich jak grunty, budynki mieszkalne, budynki użytkowe czy budynki przemysłowe.

Consulting u doradcy podatkowego

Ile kosztuje usługa związana z podatkiem od nieruchomości u doradcy podatkowego

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi mają być na tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

  • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
  • doświadczenie – obsługując klientów z branży transportowej od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
  • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
  • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Po zapoznaniu się z konkretną sprawą, pracownik kancelarii określi cenę obsługi w sprawie podatku od nieruchomości.

Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.