Doradca podatkowy wyjaśnia zasady prowadzenia księgowości w sklepach i hurtowniach – podstawy prawne, zakres czynności wchodzących w skład całego procesu, najważniejsze ryzyka i koszt obsługi księgowej. W razie potrzeby pracownicy kancelarii mogą przeanalizować poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych w sklepie lub hurtowni, a nawet przejąć na siebie związane z tym obowiązki.

Księgowość w Kancelarii Aneks dla sklepów i hurtowni

Kancelaria Podatkowa Aneks już od prawie 30 lat świadczy kompleksową obsługę księgowo-finansową na rzecz przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym z Łowicza, powiatu łowickiego i województwa łódzkiego. Mając duże doświadczenia w obsłudze takich firm, usługi świadczymy fachowo, efektywnie i z dbałością o bezpieczeństwo prawne klientów. W przypadku obsługi sklepów i hurtowni, niewiele może nas zaskoczyć – znamy obowiązujące przepisy prawa i wiemy, jak je stosować. Potwierdzają to wyniki kontroli u naszych klientów.

Co obejmuje obsługa księgowo-finansowa w sklepie i hurtowni

Zakres obsługi księgowo-finansowej w przedsiębiorstwie w sklepie i hurtowni zależy w dużej mierze od wielkości, zakresu i organizacji działalności. Obsługa taka obejmuje szereg czynności związanych z prowadzeniem i kontrolą finansów oraz ewidencją księgową:

 • prowadzenie ewidencji księgowej – rejestrowanie operacji gospodarczych prowadzonych w przedsiębiorstwie, takich jak zakupy, sprzedaż, koszty produkcji, wynagrodzenia pracowników i wiele innych;
 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych i przekazywanie danych w celu rozliczenia podatków;
 • kontrola finansowa – bieżące monitorowanie wydatków i przychody, wyliczanie wskaźników w celu kontrolowania stanu finansowego i planowania przyszłej działalności; w zakres usługi niekiedy wchodzi również analizę bieżącej sytuacji finansowej, prognozowanie przyszłych dochodów i wydatków oraz weryfikacja wykorzystania budżetu;
 • zarządzanie płatnościami – kontrola płatności, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz; obejmuje to prowadzenie ewidencji płatności, weryfikację terminów płatności, analizę bilansu płatności oraz monitorowanie należności i zobowiązań;
 • analiza kosztów – określenie kosztów działalności, takich jak koszty osobowe, leasingi, zakupu i naprawy sprzętu oraz określenie marży zysku.

W zależności od formy prawnej i systemu księgowego stosowanego w konkretnej firmie zajmujemy się:

 • prowadzeniem księgowości w formie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie księgowości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • obsługa w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych,
 • pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych i środków unijnych,
 • opracowywanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, obsługę rozszerzamy o kolejne usługi:

 • przygotowywanie wniosków o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • pomoc podczas kontroli organu podatkowego (urzędu skarbowego),
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu podatkowym,
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w sporze z organem podatkowym przed sądem administracyjnym.
księgowość sklep hurtownia

Koszt prowadzenia księgowości w sklepie lub hurtowni

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi na rzecz sklepów i hurtowni mają być na tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

 • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
 • doświadczenie – obsługując klientów z branży handlu detalicznego i hurtowego od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
 • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
 • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Kalkulując koszty obsługi finansowo-księgowej świadczonej na rzecz sklepów i hurtowni bierzemy pod uwagę takie czynniki jak:

 • wielkości działalności – im większa firma, tym zazwyczaj wyższe koszty związane z obsługą finansowo-księgową, ze względu na większą liczbę transakcji i dokumentów do przetworzenia;
 • systemu rachunkowości – korzystanie z bardziej zaawansowanych systemów rachunkowości zwiększa koszty obsługi finansowo-księgowej; księgowanie dokumentów w pełnej rachunkowości jest bardziej pracochłonne w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • zakresu działalności – małe sklepy o ograniczonym asortymencie wymagają mniejszego nakładu pracy przy obsłudze finansowo-księgowej niż złożone przedsiębiorstwa prowadzące samodzielnie import i eksport;
 • poziomu złożoności księgowości – im bardziej skomplikowana księgowość, tym wyższe koszty obsługi finansowo-księgowej.

Po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej parametrami pracownik kancelarii określi cenę obsługi księgowo-finansowej. W razie potrzeby, szczególnie jeśli zakres oczekiwanej przez klienta usługi trudna jest do oszacowania, oferujemy możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywiście poświęconego czasu, a także hybrydowo – ryczałt za typowe usługi plus rozliczenie usług dodatkowych liczonych według rzeczywistej pracochłonności przedstawianej w formie raportu.

Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.