Specjaliści od podatków z Kancelarii Podatkowej Aneks świadczą pomoc w sprawach związanych z podatkiem od spadku. Pomagamy wybrać optymalny sposób opodatkowania, wskazujemy należne ulgi i zwolnienia, wypełniamy i składamy stosowne formularze podatkowe.

Co to jest podatek od spadku

Podatek od spadku pobierany jest przez państwo od osób, które dziedziczą po zmarłym. Podatek ten dotyczy wartości majątku pozostawionego przez zmarłego, a nie wartości spadku, jaki otrzymują spadkobiercy.

Jaka jest podstawa prawna podatku od spadku

Podstawą prawną pobierania podatku od spadku w Polsce jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tą ustawą, podatek od spadku pobierany jest przez organy podatkowe od wartości netto spadku po odliczeniu długów spadkowych oraz kosztów związanych z dziedziczeniem, takich jak koszty sądowe czy koszty notarialne.

Jaka jest wysokość podatku od spadku

Wysokość podatku od spadku w Polsce zależy od wartości netto spadku i od relacji pokrewieństwa między spadkodawcą a dziedzicami. Przy czym im dalszy stopień pokrewieństwa, tym wyższa stawka podatku. Podstawowa stawka podatku wynosi 3,5%, a najwyższa 20%. Wysokość stawek podatku od spadku w Polsce została określona w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

doradca podatkowy Anna Leszczyńska

Ile kosztuje obsługa doradcy podatkowego sprawy związanej z podatkiem od spadku

Zdajemy sobie sprawę, że świadczone w Kancelarii Aneks usługi mają być na tylko najwyższej jakości, ale również konkurencyjne cenowo. Od wielu lat optymalizujemy nasze własne koszty poprzez między innymi:

  • specjalizację – pracownicy kancelarii wykonują zadania ograniczone co do zakresu lub branży, dzięki czemu mogą je wykonywać szybciej i z mniejszym ryzykiem popełnienia błędu;
  • doświadczenie – obsługując klientów z branży transportowej od wielu lat, niewiele może nas zaskoczyć; zadania wykonywane są sprawnie i pewnie;
  • automatyzację – pracujemy na najwyższej klasy oprogramowaniu znacząco obniżającemu pracochłonność oraz zmniejszającemu szansę popełnienia błędów;
  • wysokie kwalifikacje – nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy; ciągle inwestujemy w ich rozwój zawodowy.

Kalkulując koszty obsługi sprawy związanej z podatkiem od spadku bierzemy pod uwagę takie czynniki jak:

  • rodzaj sprawy,
  • zakres wymaganego przygotowania się do sprawy (np. analiza orzecznictwa),
  • stopień skomplikowania sprawy,
  • przewidywana pracochłonność,
  • odpowiedzialność doradcy podatkowego.

Po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej parametrami pracownik kancelarii określi cenę obsługi sprawy związanej z podatkiem od spadku. W razie potrzeby, szczególnie jeśli zakres oczekiwanej przez klienta usługi trudny jest do oszacowania, oferujemy możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywiście poświęconego czasu, a także hybrydowo – ryczałt za typowe usługi plus rozliczenie usług dodatkowych liczonych według rzeczywistej pracochłonności przedstawianej w formie raportu.

Czekamy na kontakt. Zadzwoń teraz pod numer +48 695 680 119 lub napisz maila na adres biuro@kancelaria-aneks.pl.