Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy numer wpisu 02492.

Anna Leszczyńska
doradca podatkowy dr Anna Leszczyńska

Absolwentka studiów podyplomowych:

  • W zakresie prawa finansowego i gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  • W zakresie rachunkowości i zarządzania finansowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2002 roku aktywnie działa na rzecz samorządu doradców podatkowych.

W obecnej kadencji Skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Przewodnicząca Komisji Finansowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Członek Komisji Współpracy z Regionami V kadencji. Członek Zespołu ds. poszukiwania nieruchomości na siedzibę KIDP.

Uczestniczyła również w pracach Zespołów przygotowujących materiały na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych jako Członek Zespołu przedzjazdowego ds. opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego w zakresie Statutu KIDP oraz w zakresie Zasad gospodarki finansowej KIDP.

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych IV kadencji.

Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Komisji Finansowej, Członek Komisji Ofert KRDP II kadencji.

Skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Członek Komisji Finansowej I kadencji.

Pełniła funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych oraz była członkiem Komisji Legislacyjnej SEFiDu.

Powołana przez Ministra Finansów na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego II, III, V i VI kadencji.

Aktywnie angażuje się w promowanie wiedzy podatkowej oraz promocję zawodu doradcy podatkowego wśród studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych uczestnicząc w warsztatach podatkowych i konferencjach naukowych m.in. współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Rachunkowości SIGMA oraz Studenckim Kołem Finansów i Rachunkowości PROGRES Uniwersytetu Łódzkiego.

Od lat aktywnie uczestniczy w organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach będąc członkiem komisji.

Od 2010 r. reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi w ramach prawa pomocy.

Od 1992 roku zajmuje się obsługą firm w zakresie prawa podatkowego i bilansowego. Od wielu lat reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych. Autorka wielu opinii i audytów podatkowych. Wykładowca na licznych kursach i szkoleniach z zakresu prawa podatkowego i finansowego, wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania.