Consulting


Consulting:


  1. Audyt wewnętrzny i audyt kontroli wewnętrznej
  2. Opracowywanie biznes planów
  3. Sporządzanie wniosków kredytowych, wniosków unijnych
  4. Analizy z zakresu rachunkowości zarządczej
  5. Sporządzanie dokumentów założycielskich spółek
  6. Pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych
  7. Ekspertyzy i analizy ekonomiczne, podatkowo-finansowe