Obs?uga kadrowo-p?acowa


Obsługa kadrowo-płacowa:


  1. Pełna obsługa firm w zakresie rozliczeń z ZUS
  2. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
  3. Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych a także innych niezbędnych dokumentów
  4. Sporządzanie list płac
  5. Sporządzanie deklaracji PFRON
  6. Doradztwo w zakresie prawa pracy