Us?ugi doradcze


Usługi doradcze:


  1. Sporządzanie opinii prawno-podatkowych
  2. Sporządzanie wniosków, zażaleń, odwołań, skarg
  3. Reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych
  4. Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości
  5. Doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego i rozwoju przedsiębiorstwa
  6. Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej