Obs?uga ksi?gowo-finansowa


Obsługa księgowo-finansowa:


  1. Prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych
  2. Prowadzenie księgowości w formie książki przychodów i rozchodów
  3. Prowadzenie księgowości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  4. Sporządzanie deklaracji podatkowych
  5. Obsługa w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług
  6. Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych
  7. Pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych i środków unijnych
  8. Opracowywanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi